لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خبر شماره 481 : خلاصه طلایی رادیولوژی دکتر پیرحاجی براساس رفرنس جدید سال 1401 به همراه فیلم آموزشی منتشر شد

به نقل از سایت
www.omidpirhagi.ir
خلاصه طلایی رادیولوژی دکتر پیرحاجی براساس رفرنس جدید سال 1401 به همراه فیلم آموزشی وویس کارگاه منتشر گردید