لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خبر شماره 87 : خلاصه نورولوژی 1 دکتر پیرحاجی براساس رفرنس جدید به همراه فیلم آموزشی منتشر شد

به نقل از سایت

www.omidpirhagi.ir

 خلاصه طلایی نورولوژی 1 دکتر پیرحاجی براساس رفرنس جدید به همراه فیلم آموزشی و ویس کارگاه منتشر گردید