لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خبر شماره 80 : گزینه برتر مینور رادیولوژی و فاماکولوژی و گوش وحلق و بینی ویرایش 98 منتشر شد

به نقل از سایت

www.parvanehdanesh.ir

کتاب گزینه برتر مینور رادیولوژی و فاماکولوژی و گوش وحلق و بینی شامل آزمونهای دستیاری و پیش کارورزی ازسال 76 تا اسفند 97 با پاسخ تشریحی بر اساس رفرنس 98 منتشر شد