لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خبر شماره 79 : گزینه برتر داخلی کلیه و خون و قلب ویرایش 98 منتشر شد

به نقل از سایت

www.parvanehdanesh.ir

کتاب گزینه برتر داخلی کلیه و خون و قلب شامل آزمونهای دستیاری و پیش کارورزی ازسال 76 تا اسفند 97 با پاسخ تشریحی بر اساس رفرنس 98 منتشر شد