لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خبر شماره 364 : گزینه برتر عفونی و وروانپزشکی و گوش و حلق و بینی ویرایش 1400 منتشر شد

به نقل از سایت

www.parvanehdanesh.ir

کتاب گزینه برترعفونی و وروانپزشکی و گوش و حلق و بینی شامل آزمونهای دستیاری و پیش کارورزی ازسال 80 تا مرداد 99 با پاسخ تشریحی بر اساس رفرنس 1400 منتشر شد